ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Σ. ΤΣΙΡΗΣ – TELEHERMES Ε.Π.Ε. προσφέρει συστήματα ασφαλείας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, τόσο στον τομέα των συστημάτων συναγερμού, όσο και στα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Η συνεργασία με μεγάλες εταιρείες, όπως η PARADOX, η MOBOTIX και η HIKVISION, καθώς και η τεχνογνωσία του προσωπικού μας εγγυόνται για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα.
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 1016/109/149-α